logo

Sharmila Gurung

Verified Artist

Singing

Date of Birth: 1978-08-20

artist

Experience

Work

Singer

Lyrics

Release Date

Haina Aruko

Sharmila Gurung & Kumar Pun

Ramesh BG

Raniphool Basayo

Sharmila Gurung & Kushal Belbase

Sharmila Gurung

Halla Suneko

Sharmila Gurung & Purusottam Neupane

Purusottam Neupane

Nov 21, 2013

Ballai Bho Bheta

Sharmila Gurung & Bimal Raj Chhetri

Bimal Raj Chhetri

Nov 18, 2013

Awards

Ceremony

Category

Song Name

Result

5th Music Khabar Music Award 2016

Best Singer Folk & Duet Song

Haina Aruko

Winner

7th Music Khabar Music Award 2018

Best Folk Singer

Mero Maya Chha Bhane Radha

Winner

8th  Music Khabar Music Award 2019 

Jury Award Singer Cultural Song

Mathi Hai Lekama

Winner

2nd Kalika Music Award 2061

Best Folk Song Female Vocalist

Winner

Videos

singer
singer
singer