logo

Saroj Khanal

Verified Artist

Actor, Director

Date of Birth: 1964-02-24

artist

Experience

Movie

Actor

Director

Release Date

Bijaya Parajaya

Saroj Khanal, Krishna Malla, Bhuwan KC, Sharmila Malla, Rupa Rana etc.

Rajendra Salav

1990

Chot

Saroj Khanal, Rupa Rana, Gauri Malla, Ashok Sharma, Tika Pahadi etc.

Shyam Rai

2047

Arunima

Saroj Khanal, Arjun Shrestha, Maushami Malla, Kristi Mainali, Karishma Manandhar, Puran Joshi, Tika Pahari, Rajaram

Mahendra Bhatka Shrestha

1992

Prem Pinda

Saroj Khanal, Sunny Rauniyar, Neer Bikram Shah

Yadav Kharel

1995

Awards

Ceremony

Category

Result

D Cine Award 2074

Silver Jublee Award

Winner

Kamana Film Award 2073

Best Actor Supporting Role

Winner

Nepal Short Film 2077

Best Director

Winner

Videos

singer
singer
singer